Website powered by

Kakashi Hatake

Kakashi Hatake, Naruto's sensei.